Hulpaanvragen

Door het invullen van het aanvraagformulier kunt u als dierenorganisatie een verzoek indienen voor financiële steun van Stichting WWAR. Om te beginnen geeft u aan of u een bestaande beneficiant bent van Stichting WWAR (u heeft al eerder steun aangevraagd) of een nieuwe relatie bent. Daarna krijgt u een toelichting. Leest u deze alstublieft eerst goed door. Aanvragen mogen zowel per post als per e-mail verzonden worden.

Stichting WWAR kan alleen aanvragen in behandeling nemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • WWAR steunt kleine tot middelgrote dierenorganisaties die zich inzetten voor dieren in nood door hen op te vangen, te beschermen of een betere toekomst te geven.
  • WWAR kan steun verlenen aan aanvragen die diergericht zijn, bij voorkeur een afgerond geheel vormen en die toekomstgericht zijn.
  • Een project dat al gestart of voltooid is, komt in principe niet voor steun in aanmerking.

Aanvragen van nieuwe organisaties dienen voorzien te zijn van:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag
  • Statuten van de organisatie
  • Beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag)

Download hieronder de Nederlandse versie van het aanvraagformulier:

Download hier het aanvraagformulier.

Or download here the English version:

Download here the application form

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen ons beleid? Neem dan contact op met de coördinatoren beneficianten van Stichting WWAR.
Telefoon: (0183) 56 39 12 bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur
E-mail: dierenorganisaties@wwar.nu