12-09-2018

WWAR maakt uitbreiding opvang in Bosnië mede mogelijk

In augustus heeft WWAR het dierenasiel SAPA Zenica in Bosnië gesteund met een bijdrage om de opvang uit te breiden. Nu kan SAPA meer dieren opvangen en verzorgen. Dit was hard nodig want de meeste asielen in het buitenland krijgen helemaal niets van de overheid en moeten alles uit eigen zak betalen, en dat terwijl er erg veel zwerfdieren in de steden zijn.

Door deze uitbreiding kunnen er  zo’n 120 honden meer opgevangen worden. Dat is goed nieuws, want dat betekent 120 honden minder op straat en 120 honden die nu wel liefdevol worden opgevangen. Wij bedanken onze donateurs voor hun steun. Zonder de steun van onze donateurs was dit niet mogelijk!

Help jij mee? Doneer hier.

 

Wat voor organisatie is SAPA Zenica:

SAPA Zenica is een kleine organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 2009, in de stad Zenica. SAPA concentreert  zich op het dagelijkse bescherming en redding van dieren, met name verlaten gezelschapsdieren die onderdak, onderdak, veterinaire zorg bieden 24uur per dag en een informeel SOS-callcenter zijn voor de hele stad, met maximaal 50 oproepen per dag voor hulp aan zieke, gewonde, misbruikte en achtergelaten dieren; sterilisatiecampagnes via vangnet-vrijgiftemethoden voor zwerfhonden en katten en ook ter bevordering van de sterilisatie van honden en katten in eigendom; voorlichtings- en bewustmakingscampagnes; herplaatsing; samenwerking met relevante belanghebbenden; wetgevende monitoring en lobbyen, rapporteren van geweld tegen dieren.

Sinds januari 2017 is het aantal dieren in onze zorg vrijwel verdubbeld  in Zenica. Daarom is de steun ook belangrijk voor deze organisaties. SAPA heeft het grootste aantal dieren ooit in pleeggezinnen, meer dan 300 honden en meer dan 30 katten. De activiteiten worden door vrijwilliger uitgevoerd.